តើអ្វីទៅជាលក្ខណៈពិសេសចម្បងរបស់អ្នកគាំទ្រអេចវីអេសអេស?

បង្កើតស្រទាប់ខ្យល់ដែលមិនមានការរំខានពីលើដីដើម្បីផ្តល់នូវប្រសិទ្ធភាពត្រជាក់នៅរដូវក្តៅ។

ការបញ្ឈប់ក្តៅនិងត្រជាក់ត្រូវបានលុបចោលក្នុងល្បឿនប្រតិបត្តិការទាបឬបញ្ច្រាស។

មិនចាំបាច់ប្រើកង្ហារ "ល្បឿនលឿនហួសប្រមាណ" នៅទូទាំងកន្លែងនោះទេ។

អ្នកគាំទ្រ HVLS នឹងមិនរំខានឬរំខានដល់ប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធអេចអេសអេសឬម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផ្សេងទៀតទេ។

HVLS-fans7


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិនា -២៩-២០២១