អត្ថប្រយោជន៍នៃកំដៅនិងត្រជាក់

ចលនាខ្យល់អាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់លើការលួងលោមកម្ដៅរបស់មនុស្ស។ខ្យល់ត្រជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រជាក់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែចលនាខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសអព្យាក្រឹតទៅក្តៅត្រូវបានចាត់ទុកថាមានប្រយោជន៍។នេះដោយសារតែជាធម្មតានៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្យល់លើសពី 74°F រាងកាយត្រូវបាត់បង់កំដៅ ដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពខាងក្នុងថេរ។

មិនដូចម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបន្ទប់ត្រជាក់ កង្ហារត្រជាក់មនុស្ស។

កង្ហារពិដានបង្កើនល្បឿនខ្យល់នៅកម្រិតអ្នកកាន់កាប់ ដែលជួយសម្រួលដល់ការបដិសេធកំដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុន ធ្វើឱ្យអ្នកកាន់ត្រជាក់ជាជាងលំហ។ ល្បឿនខ្យល់កើនឡើងបង្កើនអត្រានៃការបាត់បង់កំដៅ និងហួតចេញពីរាងកាយ ដូច្នេះធ្វើឱ្យអ្នកកាន់កាប់មានអារម្មណ៍ត្រជាក់ដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ។ សីតុណ្ហភាពអំពូលស្ងួតនៃខ្យល់។

ខ្យល់ក្តៅមានដង់ស៊ីតេតិចជាងខ្យល់ត្រជាក់ដែលបណ្តាលឱ្យខ្យល់ក្តៅឡើងដល់កម្រិតពិដានដោយធម្មជាតិតាមរយៈដំណើរការដែលគេហៅថា convection ។

នៅក្នុងស្រទាប់ខ្យល់នៃទម្រង់សីតុណ្ហភាពថេរ ត្រជាក់បំផុតនៅខាងក្រោម និងក្តៅបំផុតនៅផ្នែកខាងលើ។នេះត្រូវបានគេហៅថា stratification ។

មធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៃការលាយខ្យល់នៅក្នុងលំហអាកាសគឺការរុញខ្យល់ក្តៅចុះទៅកម្រិតអ្នកកាន់កាប់។

នេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការលាយបញ្ចូលគ្នាពេញលេញនៃខ្យល់នៅក្នុងលំហ ខណៈពេលដែលការថយចុះទាំងការបាត់បង់កំដៅតាមរយៈជញ្ជាំងអគារ និងដំបូល និងការប្រើប្រាស់ថាមពលអគារ។

ដើម្បីកុំឱ្យបង្កើតសេចក្តីព្រាងកង្ហារត្រូវរត់យឺតៗ ដើម្បីឱ្យល្បឿនខ្យល់នៅកម្រិតអ្នកកាន់កាប់មិនលើសពី 40 ហ្វីតក្នុងមួយនាទី (12 ម៉ែត/នាទី)។[


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មិថុនា-០៦-២០២៣